Wikipedia

Hakutulokset

Luokkien sisällöt

Tekstin tiivistäminen


Tarvitsemme tiivistämisen taitoa aina, kun meidän pitää esittää omin sanoin lyhennelmä esimerkiksi jostain tietotekstistä tai suullisesta esityksestä. Koulussa harjoitellaan tiivistämisen taitoja mm. silloin, kun pidetään esitelmiä, harjoitellaan koevastauksia tai selostetaan eli referoidaan omin sanoin romaanin tai musiikkivideon juonta.Myös uutiset ovat tiivistelmiä.

Joskus tiivistelmä voi olla hyvin lyhyt kirjallinen tai suullinen selostus tai koonti jonkin toisen tekstin sisällöstä. Se voi olla muodoltaan esim. luettelo, lista, diagrammi tai muu graafinen kuvio tai  eheäksi kokonaisuudeksi kirjoitettu teksti, esim. referaatti.


Referaatti on tiivistelmä, jossa selostetaan pohjatekstin asiat siten, että pohjatekstin pituus lyhenee noin  kolmasosaan alkuperäisestä. Referaatissa painotetaan pohjatekstin asioita samalla tavalla kuin alkuperäisessä tekstissä, asiat esitetään vain lyhennettynä.  Referaatissa ei esitetä omia mielipiteitä, vaan selostamisote on neutraali (esim. Hämäläinen toteaa/sanoo/ pohtii. Ei siis Hämäläinen väittää/luulee jne.). OHJEITA referaatin tekijälle 

1. Lue pohjateksti huolellisesti.

2. Kokoa pohjatekstin asiat esim. käsitekarttaan, niin saat hahmotettua tekstin kokonaiskuvan. Kiinnitä huomiota tekstin syy- ja seuraussuhteisiin, väitteisiin ja niiden perusteluihin. Otsikot ja esimerkiksi lihavoinnit auttavat hahmottamaan tekstin pääkohtia.

3. Suunnittele jäsentely ja etenemisjärjestys.
 -  Mieti, mitkä asiat ova olennaisia ja mitkä asiat voi jättää tiivistelmässä kertomatta. Usein esimerkkejä voi jättää pois ja sanoa asiat lyhyemmin.
-   Yhdistele tekstin asioita järkeviksi kokonaisuuksiksi. Pohjatekstissä voidaan samasta asiasta puhua useampaan kertaan - yhdistele asiat referaatissa järkevästi.
 -  Tiivistelmän jäsentely voi edetä pohjatekstin mukaisesti, mutta usein on järkevää tehdä oma etenemisjräjestys. Tärkeintä on, että tiivistelmässä asiat painottuvat samaan tapaan kuin pohjatekstissä.

4. Kirjoita tiivistelmä asiatyylillä. Muista, että tiivistelmä ei ole kannanotto tai pohjatekstin arvostelu. Pyri neutraalisti kertomaan pohjatekstin asiat kommentoimatta niitä itse. Huom! Referaatissa asioita selostetaan omin sanoin - kyse ei siis  ole pelkästä kopioinnista.

5. Referaatin otsikosta käy ilmi, että kyse on referaatista. Otsikko voisi olla esimerkiksi  "Referaatti Mirja Leinosen artikkelista Lintuja kiikarissa (Suomen Luonto 2/2015)

6. Aloita referaatti täydellisellä lähdeviittauksella, jossa mainitset artikkelin kirjoittajan, artikkelin nimen ja käsiteltävän aiheen.

Mirja Leinonen esittelee artikkelissaan Lintuja kiikarissa (Suomen luonto 2/2015) kymmenen lintulajia, jotka ovat 2000-luvulla laajentaneet asuinaluettaan ja alkaneet pesiä myös Suomessa.

7. Jaa teksti kappaleisiin.

Lisäohjeita löydät myös täältä(edu.mikkelin pp-esitys)


TEHTÄVIÄ