Wikipedia

Hakutulokset

Luokkien sisällöt

LAUSEENJÄSENET

Tutustu lauseenjäsennyksen periaatteisiin oppikirjan avulla. Tässä lyhyt koonti ja video asioista.


PREDIKAATTI on lauseen persoonamuotoinen verbi. Predikaatti ilmaisee mm. tekemistä, olemista tai tapahtumista. Predikaatti voi muodostua yhdestä tai useammasta sanasta:

Minä nauran aina sinun jutuillesi!
Minä en nauranut elokuvan aikana kertaakaan. (liittomuoto predikaattina)
Sinä et voi lähteä tänään elokuviin. (verbiketju predikaattina)

SUBJEKTI ilmaisee lauseessa yleensä tekijän, kokijan tai vastaanottajan. Subjekti vastaa usein siis kysymyksiin KUKA?KETÄ? KENEN. Subjektin sijamuodot ovat nominatiivi (äiti), genetiivi (äidin)  ja partitiivi (äitiä).

Minä nauran sinun jutuillesi. (tekijä)
Pekkaa pelottaa aina ukkosenilmalla. (kokija)
Kirsi sai joulupukilta ison nuken. (vastaanottaja)


OBJEKTI ilmaisee toiminnan kohteen ja vastaa useimmiten kysymykseen MITÄ? MINKÄ? MIKÄ? Sijamuodot ovat nominatiivi, genetiivi, partitiivi. Pelkän olla-verbin kanssa ei esiinny koskaan objektia (sen sijaan siellä voi olla predikatiivi).

Pirkko syö jäätelöä. Opettaja antoi läksyjä liikaa.  Otetaan selfie instagramiin!
vertaa: Kännykkä on Pekan. (subjekti + pred. + predikatiivi)

PREDIKATIIVI ilmaisee mikä, millainen tai kenen subjekti on. Sijamuodot nominatiivi, genetiivi ja partitiivi. Esiintyy siis VAIN olla-verbin kanssa.
Esim. Tyttö on iloinen. Tuo kirja on kyllä minun.

ADVERBIAALI voi ilmaista aikaa, paikkaa, tapaa, määrää ym. ja vastaa useimmiten kysymyksiin MILLOIN? MISSÄ? MITEN? MILLÄ? KENEN? Sijamuoto on jokin muu kuin nominatiivi, genetiivi tai partitiivi.

Illalla minä katsoin yksikseni jännittävän elokuvan   elokuvateatterissa.

Video lauseenjäsennyksestä. Videolla kerrotaan lauseenjäsennyksen periaatteet. (Lähde:avoinaikka.wordpress.com ja Janne Saarinen.)Harjoituksia 1  (subjekti, predikaatti ja objekti)
Harjoitus 2 (adverbiaali ja predikatiivi). Jos kysytty sana ei ole adverbiaali eikä predikatiivi, kyse on attribuutista (jota ei siis enää nykyään eroteta omaksi lauseenjäsenekseen - eli voit sen unohtaa).


Harjoittele lauseenjäsennystä Älypää-testin avulla.